Kilka słów o kartach

13 stycznia 2017

Niejednokrotnie słyszy się o wyciekach lub również o nielegalnym handlu bazami danych osobowych zawierających tego rodzaju dane jak numer dowodu osobistego, PESEL czy imiona rodziców. Czytaj więcej